Про Нас

Кредитна спілка ”Київська кредитна компанія” заснована згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від «15» березня 2000 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Код ЄДРПОУ: 25881007
Дата державної реєстрації : 17.06.2004р.
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи :
КС № 264 від 17.06.2004р
Код фінансової установи: 14
Реєстраційний номер у реєстрі фінансових установ: 14100363

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.