Про Нас

Кредитна спілка ”Київська кредитна компанія” заснована згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від «15» березня 2000 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Код ЄДРПОУ: 25881007
Дата державної реєстрації : 17.06.2004р.
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи :
КС № 264 від 17.06.2004р
Код фінансової установи: 14
Реєстраційний номер у реєстрі фінансових установ: 14100363

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об’єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають в місті Києві, мають повну цивільну дієздатність. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Кредитна спілка ”Київська кредитна компанія” надає наступні види фінансових послуг:
1) Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відомості про власників істотної участі (осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою:
Відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитній спілці відсутні власники істотної участі

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи відомості відсутні
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі       Назва ліцензії: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
(початок дії ліцензії 12.04.2017, строк дії ліцензії — безстроковий, тип ліцензії — діюча)
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи                                                відомості відсутні
Рішення про ліквідацію фінансової установи                                      відомості відсутні